قوانین پانسیون

    قوانین و مقررات پانسیون سحر خیز :

 • اولین ساعت خروج از پانسیون ساعت6صبح و آخرین ساعت ورود به پانسیون دخترانه 21 میباشد .
 • مسئولیت اشیاء قیمتی از قبیل طلا ، پول و ….به عهده خود پانسیونر بوده و پانسیون هیچ مسئولیتی در صورت مفقود شدن این اشیاء ندارد .
 • رعایت نظافت و به همراه داشتن وسایل ضروری مانند بالش ، پتو، ملحفه ، رو تختی و کلیه مایحتاج شخصی توسط پانسیونر الزامی است.
 • جهت رعایت بهداشت فردی ، لطفا ً لباسهای خود را پس از قراردادن در کاور روی رگال یا داخل کمد آویزان نمائید و از آویزان نمودن لباس و حوله و…به تخت ها جداً خودداری نمائید .
 • در نظافت و حفظ وسایل عمومی در طبقات ، اتاق ها و سرویس های بهداشتی توجه فرمائید ، در غیر اینصورت خسارت های ناشی از عدم توجه پانسیونر توسط پانسیون محاسبه و از ودیعه کسر خواهد شد .
 • پانسیونر باید هرروز قبل از ترک اتاق ، تخت خود را مرتب و ملحفه را روی آن کشیده و پتوی خود را مرتب کند .
 • در خصوص درگیری بین طرفین قرارداد دوطرف فسخ و ترک پانسیون ظرف 24 ساعت الزامی میباشد .
 • طبق دستور اداره اماکن تهران بزرگ ، آوردن افراد مذکر حتی پدر ، برادر، شوهر …به درب پانسیون اکیداً ممنوع میباشد.
 • ساعت خاموشی در پانسیون ساعت 23:30 می باشد
 • جابه جایی در اتاق ها بدون اطلاع سرپرستی ممنوع می باشد و پانسیونر حق داخل شدن  به سایر اتاق ها را ندارد .
 • استفاده از هرنوع وسیله برقی شخصی (بخاری ، کتری، اتو ،هیتر برقی و هرگونه وسایل قابل اشتعال) در پانسیون اکیداً ممنوع است.
 • استعمال دخانیات در محیط پانسیون اکیداً ممنوع میباشد.
 • در صورتی که پانسیونر تمایل به اقامت در بیرون از پانسیون را برای یک یا چند شب داشته باشد ، باید موضوع را به سرپرستی اطلاع داده و در دفتر اماکن قسمت توضیحات با ذکر آدرس ، نام و شماره تلفن مکان مورد نظر ثبت نماید .
 • به منظور رعایت حال ساکنین از صحبت با تلفن همراه با صدای بلند در طبقه و مشاعات پانسیون خودداری نمائید.
 • در صورت برزو هرگونه مشکل و یا اختلاف با هر یک از افراد مقیم مراتب را به مدیریت پانسیون اطلاع دهید ، جهت رفع مشکل مدیر پانسیون اجازه جابجایی پانسیونر از تخت ، اتاق و یا طبقه را دارد .
 • از شوخی های بی مورد و خطرناک با دوستان در محیط پانسیون جداً پرهیز نمائید .
 • در صورت داشتن هرگونه تعمیرات ساختمانی مدیریت پانسیون مجاز به جابه جایی پانسیونر از اتاق های آنها خواهد بود . همچنین در صورت وجود تعمیرات کلی ساختمان و هرگونه اتفاقات غیر مترقبه مانند ریزش سقف ساختمان ، سمپاشی و …مدیریت موظف است پانسیونررابه پانسیون همکار با هزینه مدیریت منتقل نماید.
 • پانسیونر موظف به ترک اقامتگاه قبل از ساعت 14روز پایان قرارداد می باشد .

  تبصره 1- تخلیه پانسیون توسط پانسیونر منوط به تحویل کلیه وسایل ، کلیدها و تحویل اصل فیش  های پرداختی و اجاره بهاء از جانب پانسیونر و استرداد ودیعه از جانب مدیریت پانسیون می باشد.

تبصره 2- در صورتیکه تخلیه قبل از ساعت 14همان روز انجام نگیرد پانسیونر موظف به پرداخت مبلغ دو برابر روز شمار اجاره بهاء می باشد و پانسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال پانسیونر ندارد.

تبصره 3- ارائه رسید پانسیونر به مدیریت پانسیون در خصوص اتمام صورتحساب نسبت    به تخلیه و ترک پانسیون